Wat het meeste bijbleef


Er heeft nooit een jaar 0 bestaan. Hoe het
Hem na het 1ste is vergaan mag als bekend
worden verondersteld. Toen Hij in Bethlehem
ter wereld werd besteld had in Rome Augustus

lichte buikpijn van te veel vijgen, noemde in
Keriot de kleine Judas Simon zwijgend vader.
Veel nader valt er niet te verklaren aan wat jaren
later in de grijzen, witten, zwarten uit het Boek

der Boeken over herders en de sterren staat.
Verhalen deden de ronde. Oosterse mannen
brachten een cadeau. Maar wat de kleine Hem
het meeste bijbleef was de warmte van de ezel

en de os, en vooral het sissen van het pissen

in het stro.